Anexa nr.1

 

 

 

Nr. crt.

Număr posturi

Funcția publică

Condiții specifice prevăzute în fișa postului aferentă funcției publice vacante

Bibliografie

Denumire funcție execuție

Clasa

Grad profesional

O.I.R. P.O.S. D.R.U.  Regiunea Sud - Est

Compartiment Managementul Informației

1

1

consilier

I

superior

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată   absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul informatic ;

- cunoștințe operare PC, MS Office, internet și lucrul cu baze de date - foarte bine ;                                                               - cunoașterea limbii engleze – scris, citit, vorbit - foarte bine ;

- 9 ani vechime în specialitatea studiilor;

Anexa nr.2