OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Arhiva stiri 2011

 

13.12.2011 - AMPOSDRU solicită sprijinul beneficiarilor pentru actualizarea datelor din ActionWeb > detalii...

13.12.2011 - AM POSDRU publică informaţii referitoare la propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European/ Flandra > detalii...

06.12.2011 - AM POSDRU publică informaţii referitoare la proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European/ Flandra - Belgia > detalii...

28.11.2011 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante

23.11.2011 - AMPOSDRU publică următorul COMUNICAT referitor la finalizarea procesului de evaluare a unor proiecte depuse pe CPP 112, DMI 6.1 > detalii...

23.11.2011 - AMPOSDRU actualizează Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011

21.11.2011 - AMPOSDRU trece la noua interfaţă a site-ului www.fseromania.ro

11.11.2011 - AMPOSDRU publică Ghidul indicatorilor POSDRU, elaborat în colaborare cu ACIS, OI MECTS, OI CNDIPT şi OI ANOFM. > detalii...

02.11.2011 - Precizare referitoare la introducerea tabelului cu grupul ţintă în sistemul ActionWeb, conform Instrucţiunii nr.42  > detalii...

02.11.2011 - AMPOSDRU solicită sprijinul beneficiarilor pentru o analiză privind restituirea TVA în activităţi de formare profesională > detalii...

01.11.2011 - AMPOSDRU publică Calendarul orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011 - actualizat  > detalii...

31.10.2011 - Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică spre consultare noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale pentru proiecte de grant şi proiecte strategice  > detalii...

31.10.2011 - AMPOSDRU publică lista beneficiarilor care nu au introdus tabelul cu grupul ţintă în sistemul ActionWeb, nerespectând Instrucţiunea nr.42 > detalii...

21.10.2011 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante

19.10.2011 - Lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din FSE  > detalii...

05.10.2011 - AMPOSDRU lansează vineri Cererea de propuneri de proiecte strategice nr. 114 “Învăţământ de calitate pentru piaţa muncii” > detalii...

30.09.2011 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est anunţă că, începând cu data de 30.09.2011, noul director executiv este doamna Emilia Ioana VOICU

30.09.2011 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud-Est informează în calitate de beneficiar că în cursul lunii septembrie 2011 a fost semnat contractul privind achiziţia  de computere şi multifuncţionale de reţea, aferent contractului de finanţare nerambursabilă cu titlul „Achiziţie echipamente TI&C pentru funcţionarea SMIS la nivelul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est”. > detalii...

26.09.2011 - OIPOSDRU MECTS anunţă publicarea in Monitorul Oficial nr. 679/ 23.09.2011 a Ordinului MMFPS privind aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice > detalii...

12.09.2011 - Lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din FSE  > detalii...

02.09.2011 - AMPOSDRU publică Decizia nr. 8, referitoare la notificarea beneficiarilor în legătură cu noile condiţii de acordare a finanţării, conform reglementărilor actuale > detalii...

25.08.2011 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante.

19.08.2011 - AMPOSDRU solicită beneficiarilor şi partenerilor transmiterea listei de experţi şi a echipei de management până la 25 august 2011 > detalii...

14.07.2011 - AMPOSDRU publică Raportul Anual de Implementare a POSDRU – 2010, aprobat în cadrul reuniunii CM POSDRU din data de 24 mai 2011 şi declarat admisibil de către Comisia Europeană prin adresa ARES nr.747753/08.07.2011

11.07.2011 - AM POSDRU publică informaţii referitoare la lansări de propuneri de proiecte cu componente de cooperare transnaţională finanţate din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional “Capitalul Uman” din POLONIA

08.07.2011 - AMPOSDRU publică rapoartele de evaluare intermediară  POSDRU > detalii...

07.07.2011 - Erată: AMPOSDRU publică lista actualizată a proiectelor > detalii...

05.07.2011 - AMPOSDRU publică lista actualizată a proiectelor, cumulate pentru fiecare beneficiar în parte. Totodată, AMPOSDRU publică lista partenerilor implicaţi în fiecare proiect. > detalii...

04.07.2011 - AMPOSDRU anunţă lansarea în varianta de testare a noului site  http://webtest.fseromania.ro > detalii...

29.06.2011 - AMPOSDRU publică, într-o nouă pagină pe site, listele plăţilor efectuate către beneficiari, link-ul „Plăţi către beneficiari”, din meniul aflat pe prima pagină a site-ului AMPOSDRU, în partea stângă, respectiv la adresa http://www.fseromania.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=106

24.06.2011 - Conducerea AMPOSDRU a decis publicarea periodică a listei plăţilor efectuate către beneficiari > detalii...

20.06.2011 - AMPOSDRU publică lista cererilor de prefinanţare care au fost respinse > detalii...

10.06.2011 - AMPOSDRU publică Decizia nr. 2 prin care se modifică art.17 alin.12 din modelul standard de notificare AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat pentru modificarea contractului de finanţare strategic/de grant ca urmare a modificărilor legislative, aprobat prin Decizia directorului general al AMPOSDRU nr.53/13.12.2010. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte

10.06.2011 - AMPOSDRU publică Clarificarea nr. 1 privind unele aspecte referitoare la modul de înlocuire a partenerilor proiectelor finanţate din  POSDRU 2007-2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte

16.05.2011 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie temporar vacante.

04.05.2011 - AMPOSDRU publică Decizia nr.1/04.05.201, privind declaraţiile referitoare la situaţiile de incompatibilitate şi de conflict de interese. ( citeşte mai mult )

04.05.2011 - AMPOSDRU anunţă că, începând cu data de 29.04.2011, noul director general este doamna Liliana-Carmen IONEL.

27.04.2011 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 47 privind clarificarea unor aspecte referitoare la implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013.  Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte .

27.04.2011 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 46 privind justificarea apartenenţei persoanelor din grupul ţintă la categoriile declarate prin Formularul de Identificare a Grupului Ţintă, pentru proiectele finanţate din  POSDRU 2007-2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

20.04.2011 - AMPOSDRU publică noul Calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte pentru anul 2011

12.04.2011 - CNDIPT - OIPOSDRU publică spre consultare Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte strategice

12.04.2011 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 44 referitoare la clarificarea unor aspecte  privind implementarea proiectelor finanţate prin POSDRU 2007 - 2013. Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte.

06.04.2011 - AMPOSDRU publică noile modele de contract de finanţare pentru proiectele de tip grant şi strategic > detalii...

AMPOSDRU publică noul model de contract de finanţare, pentru proiectele de tip strategic, aşa cum a fost aprobat prin Ordinul ministrului nr. 1168/21martie 2011 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 209-25 martie 2011 .De asemenea, AMPOSDRU publică modelul de contract de finanţare pentru proiectele de tip grant ce vor fi semnate de Organismele Intermediare POSDRU – aprobat prin Ordinul ministrului nr.1.183/25 martie 2011 – şi modelul de contract de finanţare pentru proiectele de tip grant ce vor fi semnate de AMPOSDRU – aprobat prin Ordinul ministrului 1.184/25 martie 2011, ambele publicate în Monitorul Oficial nr.216 din 29 martie 2011

04.04.2011 - AMPOSDRU publică o listă a răspunsurilor la cele mai frecvente întrebări. Tot pe site-ul www.fseromania.ro găsiţi şi Manualul de utilizare ActionWeb - Modulul "Grup Ţintă  - Anexa 10 " .
Dacă aţi consultat aceste documente şi continuaţi să întâmpinaţi dificultăţi în aplicarea Instrucţiunii, puteţi apela Serviciul Helpdesk la e-mail posdru@fseromania.ro, unde să detaliaţi specificul problemei, sau puteţi suna la numerele de telefon 021.315.02.14 sau 021.315.02.30.

09.03.2011 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 43 privind simplificarea verificărilor administrative asupra cererilor de rambursare pentru proiectele finanţate din  POSDRU 2007-2013.  Vă rugăm sa consultaţi secţiunea Implementare Proiecte în cadrul website-ului http://www.fseromania.ro .

07.03.2011 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea nr. 42 privind obligativitatea beneficiarilor e a raporta prin sistemul electronic ActionWeb informaţiile referitoare la apartenenţa persoanelor din cadrul grupurilor ţintă. Vă rugăm consultaţi secţiunea Implementare proiecte.

Precizare: În cazul când nu puteţi descărca fişierele cu extensia .xls sau .pdf în cadrul sistemului informatic Actionweb utilizând browser-ul Internet Explorer, folosiţi broser-ul Mozilla Firefox.

07.03.2011 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante

03.03.2011 - AMPOSDRU anunţă crearea unui nou modul în sistemul Actionweb, în vederea încărcării informaţiilor care vizează participanţii la operaţiunile finanţate din FSE, colectate prin Anexa 10. Vă rugăm consultaţi secţiunea Implementare proiecte în cadrul website-ului http://www.fseromania.ro . > detalii...(Manual utilizare).

Precizare: În cazul când nu puteţi descărca fişierele cu extensia .xls sau .pdf în cadrul sistemului informatic Actionweb utilizând browser-ul Internet Explorer, folosiţi broser-ul Mozilla Firefox.

02.03.2011 - AMPOSDRU anunţă plata prefinanţărilor I primite la AM până la 16 februarie 2011 > detalii...

23.02.2011 - AMPOSDRU anunţă reluarea plăţii prefinanţărilor începând cu 1 martie 2011 > detalii...

16.02.2011 - AMPOSDRU publică noul calendar orientativ al lansărilor cererilor de propuneri de proiecte în anul 2011.

15.02.2011 - Închiderea CPP nr. 113 - „Profesionişti în piaţa muncii”

07.02.2011 - AMPOSDRU publică Instrucţiunea 41 referitoare la  regulile specifice privind monitorizarea proiectelor. Vă rugăm consultaţi secţiunea Implementare proiecte în cadrul website-ului www.fseromania.ro > detalii...

01.02.2011 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud-Est informează în calitate de beneficiar că în data de 10.01.2011, AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ a semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu titlul „Achiziţie echipamente TI&C pentru funcţionarea SMIS la nivelul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est”. > detalii...

01.02.2011 - Comisia Europeană difuzează filmul de promovare a oportunităţiilor oferite cetăţenilor europeni prin Fondul Social European. > detalii...

27.01.2011 - AMPOSDRU anunţă lansarea cererii de propuneri de proiecte strategice nr.113–„Profesionişti în piaţa muncii”, în cadrul DMI 4.2, luni - 31 ianuarie 2011, ora 10.00 > detalii...

24.01.2011 - AMPOSDRU a organizat joi, 20 ianuarie 2011, la sediul Autorităţii, Conferinţa anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România > detalii...

19.01.2011 - Închiderea CPP nr.112 - „Dezvoltarea economiei sociale” > detalii...

17.01.2011 - Măsuri pentru îmbunătăţirea aplicaţiei Action Web > detalii...

13.01.2011 - Relansarea  cererii de propuneri de proiecte în cadrul DMI 6.1 > detalii...

07.01.2011 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante