OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Arhiva stiri 2019

 

30.12.2019 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează privind implementarea proiectului cu titlul Imbunatatirea capacitatii OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei. > detalii...

08.11.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică referatul de disponibilizare pentru FIAT SCUDO PANORAMA EXECUTIVE 120CP > detalii...

04.11.2019 - MFE publică Manualul Beneficiarului > detalii...

24.10.2019 - MFE a creat o aplicație pentru identitate vizuală a start-up-rilor înființate prin POCU > detalii...

21.10.2019 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Imbunatatirea capacitatii OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020 prin angajare de personal contractual in afara orqaniqramei 2020-2023.> detalii...

17.08.2019 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că   a finalizat proiectul cu titlul ”Îmbunatățirea capacității OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin achiziționare de mobilier, echipamente si licențe IT.> detalii...

06.06.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor înafara organigramei OIR POSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

05.06.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică anunț privind desfășurarea probelor de interviu pentru ocuparea posturilor înafara organigramei OIR POSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

04.06.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 06.06.2019 (interviu), în vederea ocupării unor posturi vacante în afara organigramei > detalii...

28.05.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică rezultatele interviului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante > detalii...

23.05.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică rezultatele la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante > detalii...

14.05.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 23.05.2019 (proba scrisă), respectiv 25.05.2019 (interviu) în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul OIRPOSDRU Sud-Est > detalii...

14.02.2019 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Sprijin acordat OIRPOSDRU SUD-EST pentru organizarea Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 in luna mai 2019.> detalii...

19.04.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante > detalii...

13.03.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor înafara organigramei OIR POSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

08.03.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică planul de interviu pentru ocuparea posturilor înafara organigramei OIR POSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

07.03.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică anunț privind desfășurarea probelor de interviu pentru ocuparea posturilor înafara organigramei OIR POSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

06.03.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 11.03.2019 (interviu), în vederea ocupării unor posturi vacante în afara organigramei > detalii...

19.02.2019 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în afara organigramei > detalii...

19.02.2019 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul ”Îmbunatățirea capacității OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin achiziționare de mobilier, echipamente si licențe IT.> detalii...

19.02.2019 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Imbunatatirea capacitatii OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual in afara orqaniqramei. > detalii...

08.02.2019 - Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar, și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, implementează proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se derulează începând cu 27 iulie 2018. Scopul proiectului constă în creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local. Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru promovarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind liberul acces la informații de interes public și transparența decizională. > detalii...