OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Arhiva stiri 2021

17.11.2021 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul ”Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 26 persoane”.> detalii...

04.10.2021- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman publică Lista proiectelor contractate pe regiuni de implementare actualizare la 30.09.2021.

01.07.2021 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est implementeaza proiectul: ,,Sprijin acordat Organismului Intermediar Regional POSDRU Sud Est pentru achizitionarea a doua autoturisme necesare bunei desfasurari a activitatilor institutiei si a gestionarii proiectelor POCU 2014-2020” > detalii...

01.06.2021 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est implementeaza proiectul: ,,Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de închiriere spațiu (clădire existenta si terenul aferent) necesar desfășurării activității BJ Constanta” > detalii...

01.06.2021 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est implementeaza proiectul: ,,Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de inchiriere spatiu (cladire existenta si terenul aferent) necesar desfasurarii activitatii Unitatii Judetene Tulcea” > detalii...

09.04.2021 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează examen  pentru promovarea în grad profesional a unor funcționari publici care ocupă funcții de execuție prevăzute în anexa nr. 1  > detalii...

08.04.2021 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru promovarea în clasă a unui funcționar public care ocupă funcția de execuție prevăzută în anexa nr. 1  > detalii...

01.04.2021 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est implementează proiectul: ,,Asigurare servicii transport și cazare necesare funcționării OIRPOSDRU Regiunea SUD-EST” > detalii...

01.04.2021 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentruDezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est a implementat proiectul: ,,Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est” > detalii...

21.01.2021 - Vă informăm că a fost modificată secțiunea  1.1.3 Calendarul procedurii pentru închirierea spaţiului din cadrul documentatiei de atribuire pentru achiziția având ca obiect închirierea unui imobil (clădire existentă și terenul aferent) dotat cu utilităţi şi locuri de parcare, necesar funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  Regiunea Sud-Est > detalii...

21.01.2021 - OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est publică următoarele informații: Pe parcursul anului 2020, la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea funcţiei.