OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Arhiva stiri 2023

05.12.2023 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Directia Generala Programe Europene Capital Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul ”Servicii pentru organizarea celei de-a doua reuniuni ordinare din anul 2023 a Comitetului de monitorizare pentru PEO si PoIDS 2021-2027 si reuniunea Comitetului de monitorizare pentru POCU 2014-2020 (aferente PEO)”.> detalii...

05.12.2023 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Directia Generala Programe Europene Capital Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul ”Servicii pentru organizarea celei de-a doua reuniuni ordinare din anul 2023 a Comitetului de monitorizare pentru PEO si PoIDS 2021-2027 si reuniunea Comitetului de monitorizare pentru POCU 2014-2020 (aferente PoIDS)”.> detalii...

13.11.2023 - Vă informăm că pentru contractele de finanțare POCU pot fi eligibile doar cheltuielile efectiv plătite (catre beneficiarii finali) până la data de 31 decembrie 2023, indiferent dacă aceste cheltuieli vor fi solicitate spre decontare către AM POCU/OIR prin mecanismul cererilor de plată sau prin mecanismul rambursării > detalii...

26.04.2023 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est va organiza în luna mai 2023 o serie de evenimente unde vor fi prezentate oportunitățile de finanțare disponibile prin intermediul Programului Operațional Educație și Ocupare 2021–2027 și a Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 > detalii...

  Programul Educație și Ocupare 2021-2027

  Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

01.04.2023 - Organismul Intermediar Regional pentru pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est implementeaza proiectul: ,,Sprijin acordat OIR PECU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor cu telefonia mobila aferente perioadei 2020 – 2023” > detalii...

16.02.2023 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PECU Regiunea Sud-Est publică rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor înafara organigramei OIR POSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

14.02.2023 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PECU Regiunea Sud-Est publică anunț privind desfășurarea probelor de interviu pentru ocuparea posturilor înafara organigramei OIR POSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

13.02.2023 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PECU Regiunea Sud-Est publică rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 16.02.2023 (interviu), în vederea ocupării unor posturi vacante în afara organigramei > detalii...

01.02.2023 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PECU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în afara organigramei > detalii...