OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

PHARE 2006

  Phare 2006

Vizualizare Lista contractelor semnate în cadrul apelului pentru propuneri Phare 2006/018-147.04.02, în cadrul OIR POS DRU Regiunea Sud-Est.

· Apeluri de propuneri - Linia de buget: Phare/2006/018-147.04.02; referinţa 01 - Măsuri de incluziune socială.

·  Apeluri de propuneri - Linia de buget: Phare/2006/018-147.04.02; referinţa 02 - Servicii sociale.

· Apeluri de propuneri - Linia de buget: Phare/2006/018-147.04.02; referinţa 03 - Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.

· Apeluri de propuneri - Linia de buget: Phare/2006/018-147.04.02; referinţa 04 - Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă.

        Pentru mai multe informaţii, vă rugăm consultaţi Ghidul solicitantului disponibil pe site-ul Autorităţii Contractante, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (www.mmuncii.ro).