OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

    Exemple de bune practici - proiecte de succes

 


       

     Forţa de muncă specializată

        Capital uman – investiţie pentru prezent şi viitor, în Regiunea Sud-Est: POSDRU/34/3.2/G/40107

        Formare profesională continuă pentru personalul medical – Creşterea calităţii serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea şi formarea profesională a personalului medical, managerilor şi a celorlalte categorii de persoane din sistem, din regiunea Sud-Est: POSDRU/34/3.2/G/36663

        O şansă în plus: POSDRU/100/5.1/G/17929

 

    Încurajarea carierelor

         Antreprenoriat strategic şi creştere în întreprinderile mici şi mijlocii – Program de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale ale întreprinzătorilor, managerilor şi angajaţilor din IMM-uri: POSDRU/9/3.1/S/1054

         ESTHR – pachet integrat de acţiuni pentru dezvoltarea rolului femeii în societatea  românească POSDRU/16/6.3/S/5(4194)  

 

    Combaterea marginalizării

            Egalitate la angajare şi la locul de muncă – campanie de informare şi conştientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare şi la locul de munca: POSDRU/70/6.2/S/41911 

 

      O mâna de ajutor în afaceri

          Promovarea culturii antreprenoriale la nivelul regiunii Sud-Est (PAR SE): POSDRU/26/3.1/1G/39186 

 

    Abordări favorabile incluziunii

             Creşterea şanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenţie prin o mai bună educaţie, informare a societăţii şi îmbunătăţirea activităţilor în penitenciar: POSDRU/15/6.2/S/1 (4153)     

 

      Şanse pentru tineret

             Fii activ pe piaţa muncii în sectoarele turism şi comerţ în Judeţele Tulcea, Brăila, Galaţi!: POSDRU/45/5.1/G/32941 

                  înapoi...

 


 

 

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 22.04.2024

 

Legături rapide