OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

   
   

                          

OIR PECU REGIUNEA SUD-EST

îşi desfăşoară activitatea în locaţia:

Brăila, Str. Industriei nr.17,

e-mail: office@fsesudest.ro .

Numerele de telefon/fax ale instituţiei noastre: 0239/613.301; 0239/610.749.

 

 

->22.04.2024 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PECU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în afara organigramei > detalii...

->16.04.2024 - Ref.: Inchiriere imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est 2024-2029

    COD CPV: 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile > detalii...

Erată documentație atribuire Brăila

->18.03.2024 - Ref.: Inchiriere imobil (cladire existenta si terenul aferent) necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est 2024-2029„

    COD CPV: 70310000-7 - Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile

    Data limită de depunere a ofertelor 29.03.2024 ora 12.00 la sediul OIRPECU Regiunea Sud-est, nr.17 -Registratura, etajul 1. > detalii...

->27.02.2024 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează privind implementarea proiectului cu titlul ”Sprijin in vederea inchirierii de spatii necesare functionarii OIR PECU Regiunea Sud Est suportat din PoIDS> detalii...

->27.02.2024 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează privind implementarea proiectului cu titlul Sprijin in vederea inchirierii de spatii necesare functionarii OIR PECU Regiunea Sud Est suportat din PEO> detalii...

->27.02.2024 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PECU Regiunea Sud-Est publică rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 06.03.2024 (interviu), în vederea ocupării unor posturi vacante în afara organigramei > detalii...

->22.02.2024 - Referitor concurs pentru ocuparea posturilor vacante în afara organigramei: Se completează Anexele1 cu atribuțiile specifice posturilor. Bibliografiile se completează cu tematici. > detalii...

->19.02.2024 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PECU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în afara organigramei > detalii...

->09.02.2024 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează privind implementarea proiectului cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal OIRPECU Regiunea Sud-Est pentru implementarea PoIDS> detalii...

->09.02.2024 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează privind implementarea proiectului cu titlul Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal OIRPECU Regiunea Sud-Est pentru implementarea PEO> detalii...

-> 31.01.2024 - OIRPECU Regiunea Sud-Est publică următoarele informații: Pe parcursul anului 2023, la nivelul OIRPECU Regiunea Sud-Est nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei de către funcţionarii publici din cadrul instituției. > detalii...

->15.01.2024 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  a finalizat proiectul cu titlul Servicii pentru organizarea celei de-a doua reuniuni ordinare din anul 2023 a Comitetului de monitorizare pentru PEO si PoIDS 2021-2027 si reuniunea Comitetului de monitorizare pentru POCU 2014-2020 (aferente PoIDS)”.> detalii...

->15.01.2024 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  a finalizat proiectul cu titlul Servicii pentru organizarea celei de-a doua reuniuni ordinare din anul 2023 a Comitetului de monitorizare pentru PEO si PoIDS 2021-2027 si reuniunea Comitetului de monitorizare pentru POCU 2014-2020 (aferente PEO)”.> detalii...

->09.01.2024 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că   a finalizat proiectul cu titlul Îmbunătățirea capacității OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei 2020-2023”.> detalii...

->09.01.2024 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că   a finalizat proiectul cu titlul Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Sud-Est de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020 prin angajare de personal contractual în afara organigramei.> detalii...

->08.01.2024 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că   a finalizat proiectul cu titlul ”Asigurare servicii transport și cazare necesare funcționării OIRPOSDRU Regiunea SUD-EST.> detalii...

->13.11.2023 - Vă informăm că pentru contractele de finanțare POCU pot fi eligibile doar cheltuielile efectiv plătite (catre beneficiarii finali) până la data de 31 decembrie 2023, indiferent dacă aceste cheltuieli vor fi solicitate spre decontare către AM POCU/OIR prin mecanismul cererilor de plată sau prin mecanismul rambursării

> detalii...

->26.04.2023 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est va organiza în luna mai 2023 o serie de evenimente unde vor fi prezentate oportunitățile de finanțare disponibile prin intermediul Programului Operațional Educație și Ocupare 2021–2027 și a Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 > detalii...

  Programul Educație și Ocupare 2021-2027

  Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

->15.02.2022 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică următorul anunț > detalii...

->  11.09.2018 - POCU: metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor       

->  29.05.2018 - Anunţ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Incepand cu data de 25.05.2018, intră in vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.
> detalii...

->  09.02.2018 - Comunicat privind acordarea audienţelor de către directorul executiv al OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est beneficiarilor, în fiecare zi, între orele 12.00 – 16.00 > detalii...

->   Prelucrarea datelor cu caracter personal > detalii...  

 

        Arhivă anunțuri știri 2024

 

 

 

Înstituţia noastră OIR PECU REGIUNEA SUD-EST îşi desfăşoară activitatea în locaţia: Brăila, Str. Industriei nr.17, e-mail: office@fsesudest.ro . Numerele de telefon/fax sunt următoarele: 0239/613.301; 0239/610.749. 

 

 

 

 

   
                                                                                                                                                          

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR PECU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 22.04.2024

 

Legături rapide