OIR POSDRU Sud-Est Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Evaluatori independenţi
Anunţuri privind achiziţiile

   
   

                          

OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST

îşi desfăşoară activitatea în locaţia:

Brăila, Str. Industriei nr.17,

e-mail: office@fsesudest.ro .

Numerele de telefon/fax ale instituţiei noastre: 0239/613.301; 0239/610.749.

 
 

 

->  28.03.2018 - AM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive”

->  27.02.2018 - AMPOCU a publicat Decizia nr.14453/27.02.2018 cu privire la decontarea, în cadrul proiectelor finanțate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară în procent maxim de 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul.

->  09.02.2018 - Comunicat privind acordarea audienţelor de către directorul executiv al OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est beneficiarilor, în fiecare zi, între orele 12.00 – 16.00 > detalii...

->  11.01.2018 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică următoarea informare.

->  04.01.2017 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL pentru POSDRU Regiunea Sud-Est informează în calitate de beneficiar că în data de 31.12.2016 a finalizat contractul de finanţare nerambursabilă cu titlul Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie2016 - decembrie 2016 pentru personalul  OIR POSDRU Regiunea  Sud-Est implicat în gestionarea POSDRU ”. > detalii...

->  04.01.2017 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL pentru POSDRU Regiunea Sud-Est informează în calitate de beneficiar că în data de 31.12.2016 a finalizat contractul de finanţare nerambursabilă cu titlul Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est”.  > detalii...

->  29.09.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că în data de 26.08.2016 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finanţării proiectului cu titlul ”Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016-decembrie 2016 pentru personalul  OIR POSDRU Regiunea  Sud-Est implicat în gestionarea POSDRU”. > detalii...

->  30.08.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că în data de 31.03.2016, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul ”Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est”. > detalii...

->  08.08.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 19.05.2016 > detalii...

-> 11.04.2015 - OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est publică următoarele informații: Pe parcursul anului 2015, la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. > detalii...

->  25.11.2014 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică următorul anunţ .

->   Prelucrarea datelor cu caracter personal > detalii...  

  

 

 

 

Înstituţia noastră OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST îşi desfăşoară activitatea în locaţia: Brăila, Str. Industriei nr.17, e-mail: office@fsesudest.ro . Numerele de telefon/fax sunt următoarele: 0239/613.301; 0239/610.749. 

 

 

 

 

   
                                                                                                                                                          

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 10.04.2018

 

Legături rapide

STP

SUD-EST