OIR PECU Regiunea Sud-Est,  Brăila, Str. Industriei, nr.17, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 
Informaţii date cu caracter personal
Anunţuri privind achiziţiile

   
   

                          

OIR PECU REGIUNEA SUD-EST

îşi desfăşoară activitatea în locaţia:

Brăila, Str. Industriei nr.17,

e-mail: office@fsesudest.ro .

Numerele de telefon/fax ale instituţiei noastre: 0239/613.301; 0239/610.749.

 
 

 

->13.11.2023 - Vă informăm că pentru contractele de finanțare POCU pot fi eligibile doar cheltuielile efectiv plătite (catre beneficiarii finali) până la data de 31 decembrie 2023, indiferent dacă aceste cheltuieli vor fi solicitate spre decontare către AM POCU/OIR prin mecanismul cererilor de plată sau prin mecanismul rambursării

> detalii...

->26.04.2023 - Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est va organiza în luna mai 2023 o serie de evenimente unde vor fi prezentate oportunitățile de finanțare disponibile prin intermediul Programului Operațional Educație și Ocupare 2021–2027 și a Programului Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 > detalii...

  Programul Educație și Ocupare 2021-2027

  Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027

->01.04.2023 - Organismul Intermediar Regional pentru pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Sud-Est implementeaza proiectul: ,,Sprijin acordat OIR PECU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor cu telefonia mobila aferente perioadei 2020 – 2023 > detalii...

->16.02.2023 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PECU Regiunea Sud-Est publică rezultatele interviului pentru ocuparea posturilor înafara organigramei OIR POSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

->14.02.2023 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PECU Regiunea Sud-Est publică anunț privind desfășurarea probelor de interviu pentru ocuparea posturilor înafara organigramei OIR POSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

->13.02.2023 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PECU Regiunea Sud-Est publică rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 16.02.2023 (interviu), în vederea ocupării unor posturi vacante în afara organigramei > detalii...

->01.02.2023 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PECU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în afara organigramei > detalii...

->11.07.2022 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PECU Regiunea Sud-Est publică anunț privind rezultatul soluționării contestațiilor pentru ocuparea posturilor înafara organigramei OIR POSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

->15.02.2022 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est publică următorul anunț > detalii...

->01.06.2021-Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est implementeaza proiectul: ,,Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de închiriere spațiu (clădire existenta si terenul aferent) necesar desfășurării activității BJ Constanta > detalii...

->01.06.2021-Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est implementeaza proiectul: ,,Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de inchiriere spatiu (cladire existenta si terenul aferent) necesar desfasurarii activitatii Unitatii Judetene Tulcea > detalii...

-> 21.01.2021 - OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est publică următoarele informații: Pe parcursul anului 2020, la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea funcţiei. 

->17.11.2020 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor materiale ocazionate de alocarea noilor axe prioritare conform AA la Acordul de delegare si suplimentarea schemei de personal cu 26 persoane”.> detalii...

->20.07.2020 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează privind implementarea proiectului cu titlul Imbunatatirea capacitatii OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei. > detalii...

->03.07.2020 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că  Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul ”Sprijin acordat OIR POSDRU Regiunea Sud Est pentru finanțarea cheltuielilor cu utilitațile aferente perioadei 2020 - 2023.> detalii...

->04.11.2019 - MFE publică Manualul Beneficiarului > detalii...

->24.10.2019 - MFE a creat o aplicație pentru identitate vizuală a start-up-rilor înființate prin POCU > detalii...

-> 08.02.2019 - Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar, și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, implementează proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se derulează începând cu 27 iulie 2018. Scopul proiectului constă în creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local. Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru promovarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind liberul acces la informații de interes public și transparența decizională. > detalii...

->  11.09.2018 - POCU: metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor       

->  05.09.2018 - AM POCU publică Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020

->  5.09.2018 - AM POCU publică Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU

->  29.05.2018 - Anunţ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Incepand cu data de 25.05.2018, intră in vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.
> detalii...

->  09.02.2018 - Comunicat privind acordarea audienţelor de către directorul executiv al OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est beneficiarilor, în fiecare zi, între orele 12.00 – 16.00 > detalii...

->  11.01.2018 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică următoarea informare.

->  25.11.2014 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică următorul anunţ .

->   Prelucrarea datelor cu caracter personal > detalii...  

 

        Arhivă anunțuri știri 2023

 

 

 

Înstituţia noastră OIR PECU REGIUNEA SUD-EST îşi desfăşoară activitatea în locaţia: Brăila, Str. Industriei nr.17, e-mail: office@fsesudest.ro . Numerele de telefon/fax sunt următoarele: 0239/613.301; 0239/610.749. 

 

 

 

 

   
                                                                                                                                                          

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR PECU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 14.11.2023

 

Legături rapide