OIR POSDRU Sud-Est Brăila, Şoseaua Buzăului, nr.3A, Corp C2, tel. 0239 610749, 0239 613301, e-mail  : office@fsesudest.ro

 

Exemple de bune practici
 
Documente programatice
 
Legislaţie
 
Alertă nereguli
 

Adrese utile

Fondul Social European în România

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

 Ministerul Fondurilor Europene

Comisia Europeană

Comisia Europeană->Fondul Social European

Alte legături

 

In atenţia potenţialilor promotori de proiecte

Evaluatori independenţi
Anunţuri privind achiziţiile

   
   

                          

OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST

îşi desfăşoară activitatea în locaţia:

Brăila, Şoseaua Buzăului nr.3A, Corp C2,

e-mail: office@fsesudest.ro .

Numerele de telefon/fax ale instituţiei noastre: 0239/613.301; 0239/610.749.

 
 

 

->  18.05.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 02.02.2016 > detalii...

->  18.05.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 02.02.2016 > detalii...

-> 11.04.2015 - OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est publică următoarele informații: Pe parcursul anului 2015, la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. > detalii...

-> 31.03.2016 - Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala în comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau în orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori”. > detalii...

-> 08.03.2016 - Ministerului Fondurilor Europene vă prezintă noul sistem MySMIS, prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020. Aplicaţia este unică si va arata la fel pentru toate programele operaţionale. Legătura va fi făcută şi fiecare ghid în parte şi indicaţiile de completare vor fi de asemenea personalizate. Conţinutul şi tipul informaţiilor solicitate vor fi diferite. Veţi putea intra în aplicaţia MySMIS 2014 accesând link-ul de mai jos:

https://2014.mysmis.ro > detalii...

-> 23.12.2015 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud-Est, informează în calitate de beneficiar că în data de 09.07.2014, AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE a semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu titlul Servicii de asigurare experţi pentru activitatea de introducere date în SMIS pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Est”. > detalii...

-> 08.12.2015 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud-Est informează în calitate de beneficiar că în data de 02.03.2015 AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu titlul Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul Organismului intermediar. > detalii...

->  11.11.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est informează beneficiarii > detalii...

->  24.06.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică lista contractelor aflate în implementare la 15.06.2015 > detalii...

->  25.11.2014 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică următorul anunţ .

-> Elementele de identitate vizuală pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare în cadrul unui proiect finantat prin POSDRU:

-> Logo-ul Organismului Intermediar Regional pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea SUD EST ce va fi utilizat în mod obligatoriu pe toate materialele publicitare destinate publicului de către beneficiarii ce au în derulare (implementare) proiecte cofinanţate din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POSDRU 2007-2013.

Download> Logo-ul Organismului Intermediar Regional pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea SUD-EST în format vectorial (format vectorial Corel 12)

-> Manualul de identitate vizuală pentru POS DRU; Elementele de identitate vizuală pentru activităţile şi produsele de informare şi comunicare în cadrul unui proiect finanţat prin POSDRU > detalii...

->   Prelucrarea datelor cu caracter personal > detalii...  

  

 

 

 

Înstituţia noastră OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST îşi desfăşoară activitatea în locaţia: Brăila, Şoseaua Buzăului nr.3A, corp C2, e-mail: office@fsesudest.ro . Numerele de telefon/fax sunt următoarele: 0239/613.301; 0239/610.749. 

 

 

 

 

   
                                                                                                                                                          

 

Use Advanced Search

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 OIR POS DRU Regiunea Sud-Est - Toate drepturile rezervate

Ultima actualizare : 18.05.2016

 

Legături rapide

STP

SUD-EST