OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Solicitare informații

Solicitare informaţii

 

Persoana responsabilă pentru accesul la informaţii de interes public este Oancea Ioana Daniela ioana.oancea@fsesudest.ro 

(tel. 0239/610749; 0239/613301)

Legislație:

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001.

Formular solicitare în baza Legii 544/2001 – Model

 

Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă (refuz şi netrimitere in termen legal)

Formular reclamație refuz: Model

Formular reclamanție neprimire informații în termenul legal: Model