OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Arhiva stiri 2016

 

21.11.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că în data de 11.04.2016 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman a aprobat proiectul cu titlul “Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud-Est”, cu o valoare a asistenței financiare solicitată de 2.138.188,16 lei în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), Axa Prioritară 7 “Asistență tehnică”. > detalii...

21.11.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică invitaţia de participare privind închirierea unui imobil > detalii...

26.10.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

26.10.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltare Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

07.10.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

07.10.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

29.09.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că în data de 26.08.2016 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finanţării proiectului cu titlul ”Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016-decembrie 2016 pentru personalul  OIR POSDRU Regiunea  Sud-Est implicat în gestionarea POSDRU”. > detalii...

30.08.2016 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că în data de 31.03.2016, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat Decizia privind  aprobarea finantarii proiectului cu titlul ”Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud-Est”. > detalii...

08.08.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 19.05.2016 > detalii...

05.08.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 19.05.2016 > detalii...

14.07.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 08.06.2016 > detalii...

01.07.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 13.04.2016 > detalii...

01.06.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 19.05.2016 > detalii...

18.05.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 02.02.2016 > detalii...

18.05.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 02.02.2016 > detalii...

05.05.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 22.02.2016 > detalii...

25.04.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 13.04.2016 > detalii...

25.04.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 02.02.2016 > detalii...

18.04.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 02.02.2016 > detalii...

15.04.2016 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 24.02.2016 > detalii...

11.04.2016 - OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est publică următoarele informații: Pe parcursul anului 2015, la nivelul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. > detalii...

31.03.2016 - Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala în comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau în orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori”. > detalii...

08.03.2016 - Ministerului Fondurilor Europene vă prezintă noul sistem MySMIS, prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020. Aplicaţia este unică si va arata la fel pentru toate programele operaţionale. Legătura va fi făcută şi fiecare ghid în parte şi indicaţiile de completare vor fi de asemenea personalizate. Conţinutul şi tipul informaţiilor solicitate vor fi diferite. Veţi putea intra în aplicaţia MySMIS 2014 accesând link-ul de mai jos:

https://2014.mysmis.ro > detalii...

29.02.2016 - Autoritatea de Management pentru POCU publică spre consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Generale POCU denumit Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Vă rugăm să transmiteți propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestui document, pe adresa de e-mail: consultare.pocu@fonduri-ue.ro , până în data de 11.03.2016 ora 14.00. > detalii...

15.01.2016 - Având în vedere că sistemul informatic Actionweb este funcţional, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU sunt rugaţi să utilizeze sistemul informatic Actionweb pentru transmiterea cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată.

Totodată, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU pentru care cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată au fost depuse la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), sunt rugaţi să depună la AM/OI evidenţa cheltuielilor generată din sistemul Actionweb însoţită de raportul de audit.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele create si va multumim pentru întelegere. > detalii...

14.01.2016 - Anunt privind modalitatea de depunere a cererilor

Având în vedere faptul ca sistemul ActionWeb nu a fost operational începând cu data de 13.01.2016, din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice, Ministerul Fondurilor Europene anunţă beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU că, până la remedierea deficienţelor tehnice, cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată se vor depune la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), în termenul stabilit de Instrucţiunile 113 şi 103.

Evidenţa cheltuielilor care va însoţi cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi de plată va fi completată conform modelului ataşat, iar documentele justificative tehnice şi financiare se vor prezenta pe suport electronic, urmând ca imediat după remedierea disfuncţionalităţilor sistemului informatic ActionWeb, beneficiarii să depună la autoritatea de management/organismele intermediare evidenţa cheltuielilor generata din sistemul AW, însoţită de raportul de audit.

Atragem atenţia asupra faptului că cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare/de plată trebuie să conţină obligatoriu dovada utilizării sumelor primite de beneficiari în contul cererilor de lichidare/de plată (utilizate pentru proiect sau restituite, dacă a fost cazul).

Ministerul Fondurilor Europene va publica un anunţ referitor la remedierea problemelor legate de sistemul informatic ActionWeb.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă mulţumim pentru înţelegere > detalii...

13.01.2016 - MFE - DG PCU publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 44/12.01.2016 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare finale de catre beneficiarii Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane > detalii...