OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Arhiva stiri 2012

 

07.12.2012 - Având în vedere schimbarea locaţiei sediului DG AMPOSDRU, vă anunţăm că în perioada: 11.12.2012 ora 17.00 – 17.12.2012, ora 09.00, vor fi funcţionale: sistemul informatic Actionweb şi site-ul www.fseromania.ro. Fiind în derulare procesele de mutare şi reconfigurare, nu vor funcţiona: adresele de email, telefoanele, registratura şi activitatea de helpdesk a DG AMPOSDRU.

În aceasta perioada beneficiarii nu vor putea depune la sediul DG AMPOSDRU: acte adiţionale, notificări, cereri de rambursare, adrese etc. Vă mulţumim pentru întelegere.

04.12.2012 - AMPOSDRU publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererile de propuneri de proiecte de tip strategic finanţate din DMI 5.1, 5.2 şi 6.3.

AMPOSDRU în colaborare cu Organismele Intermediare Regionale publică spre consultare:

Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic finanţată din DMI 5.1

Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de  propuneri de proiecte de tip strategic finanţată din DMI 5.2 şi

Schiţa Ghidului Solicitantului -  Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic finanţată din DMI 6.3, programate a fi lansate în anul 2012.

Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail: 

51strategic@fseromania.ro, 52strategic@fseromania.ro, respectiv 63strategic@fseromania.ro, până la data de 15.12.2012.

29.11.2012 - OIR POSDRU SUD EST va asigura helpdesk şi în data de 30.11.2012, până la orele 16.00 pentru potenţialii beneficiari D.M.I. 6.2 call 117. Pentru respectarea termenului de 3 zile calendaristice de la transmiterea cererii de finanţare în sistemul ActionWeb, registratura OIR POSDRU SUD EST va funcţiona şi în perioada 30.11.2012 - 02.12.2012 între orele 09.00 si 16.00.

22.11.2012 - Lista de întrebări frecvente ale potenţialilor beneficiari pentru pentru Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 117, DMI 6.2.

22.11.2012 - AMPOSDRU şi OI POSDRU Regionale publică precizarea privind costurile cu managementul proiectului şi cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie din Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru CPP nr. 116-122 > detalii...

AMPOSDRU şi OI POSDRU Regionale publică precizarea privind costurile cu managementul proiectului şi cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie din Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru CPP nr. 116-122 

Pentru a asigura concordanţa prevederilor din capitolul 4.4 Cheltuielile eligibile a Ghidurilor solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip grant nr. 116-122 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“ (Anexele 1-7 la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2849/14.11.2012), se vor avea în vedere următoarele:

1. Decontarea costurilor cu personalul (intern sau extern) implicat in managementul proiectului se va face în limita unui procent de 15% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

2. Cheltuielile indirecte/cheltuieli generale de administraţie se definesc în conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale si al ministrului finanţelor publice nr. 1117/2.170/2010. Valoarea cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie se calculează prin aplicarea unui procent la valoarea totală a costurilor directe, cu excepţia cheltuielilor de tip FEDR. Acest procent corespunzător cheltuielilor indirecte/cheltuieli generale de administraţie este de maxim 15%.“

19.11.2012 - POSDRU – " Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” continuă în regiunea Bucureşti - Ilfov. DG AMPOSDRU publică următoarele comunicate de presă:

Comunicat Bucuresti - Ilfov 26-27.11.2012

Comunicat Bucuresti - Ilfov 28-29.11.2012 > detalii...

16.11.2012 - DG AMPOSDRU face publică spre consultare INSTRUCŢIUNEA Nr. 63 - privind modificarea/completarea unor  documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Sugestiile dumneavoastră pot fi transmise, pănă în data de 22.11.2012 ora 16.00, pe adresa de email:

       instructiune63@fseromania.ro.

      Anexe: Anexa 1,  Anexa 2,  Anexa 3

16.11.2012 - AMPOSDRU anunţă că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional vineri, 16.11.2012, între orele 12.00-17.00. > detalii...

15.11.2012 -  Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU Regiunea Sud-Est lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 117 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

Vineri, 23 noiembrie 2012, ora 10.00, se lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 117 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – Regiunea Sud Est”. Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare se realizează exclusiv electronic, prin intermediul aplicaţiei ActionWeb, aflată pe pagina de internet https://actionweb.fseromania.ro, până vineri, 30 noiembrie 2012, ora 16.00.

Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice nr. 117 este disponibil aici .

15.11.2012 -  AMPOSDRU în colaborare cu Organismele Intermediare regionale publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 5.1, Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 5.2 şi Schiţa Ghidului Solicitantului - Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant finanţată din DMI 6.3, programate a fi lansate în anul 2012 de către Organismele Intermediare Regionale. Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresele de e-mail: ghid51@fsenordest.ro, ghid52@fsenordest.ro, respectiv ghid63@fsenordest.ro sau la numărul de fax: 0233 231 950, până la data de 26.11.2012. > detalii...

07.11.2012 - Anunţ privind analizele socio-economice pentru domeniul ocupării, incluziunii sociale şi serviciilor sociale - programare 2014 – 2020. Proiectele de analize socio-economice se găsesc în secţiunea Programare 2014-2020 > detalii...

01.11.2012 - Comunicat aferent Conferinţei anuale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România > detalii...

29.10.2012 - Comunicat Conferinţa anuală ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” - Sinaia 30.10.2012 > detalii...

23.10.2012 - AMPOSDRU publică precizarea OIRPOSDRU VEST, privind Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru CPP nr. 115 > detalii...

23.10.2012 - AMPOSDRU publica lista platilor efectuate ca urmare a finantarii in valoare de 209.404.422,98 lei de la Ministerul Finantelor Publice pentru sursa FSE. > detalii...

22.10.2012 - AMPOSDRU anunţă închiderea sistemului ActionWeb în vederea efectuării unor operaţiuni de actualizare (in perioada 22.10.2012 ora 16.00 - 24.10.2012 ora 08.00). > detalii...

19.10.2012 - AMPOSDRU publică spre consultare draftul Instrucţiunii privind TVA. Vă rugăm să consultati şi  să transmiteţi propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail:instructiune.tva@fseromania.ro

Instructiune model declaratie

Instructiune model act aditional tva

Instructiune tva  > detalii...

16.10.2012 - OIR POSDRU Vest lansează Cererea de propuneri de proiecte nr. 115 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii". Completarea şi transmiterea cererilor de finanţare se realizează exclusiv electronic, prin intermediul aplicaţiei ActionWeb, aflată pe pagina de internet https://actionweb.fseromania.ro, până duminică, 28 octombrie 2012, ora 16.00.

Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice nr. 115 este disponibil > detalii...

16.10.2012 - Noul Ghid al Solicitantului – Condiţii Generale este disponibil > detalii...

12.10.2012 - AMPOSDRU publică spre consultare Anexa 1.1 Algoritm de calcul privind evaluarea capacităţii financiare şi operaţionale a solicitantului şi/sau partenerilor – aferentă schiţei Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115. > detalii...

12.10.2012 - AMPOSDRU publică spre consultare Anexa 1.1 Algoritm de calcul privind evaluarea capacităţii financiare şi operaţionale a solicitantului şi/sau partenerilor – aferentă schiţei Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115. > detalii...

05.10.2012 - AMPOSDRU publică spre consultare Schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.115 > detalii...

-> 05.10.2012 - Referitor la campaniile regionale Nord Vest, Centru şi Vest ”POSDRU–Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România”, DG AMPOSDRU publică următoarele comunicate de presă:

Comunicat Alba Iulia 08-09 octombrie 2012

Comunicat Alba Iulia 10-11 octombrie 2012

Comunicat Cluj Napoca 08-09 octombrie 2012

Comunicat Cluj Napoca 10-11 octombrie 2012

Comunicat Timişoara 22-23 octombrie 2012

Comunicat Timişoara 24-25 octombrie 2012 > detalii...

04.10.2012 - AMPOSDRU anunţă că sistemul ActionWeb nu va fi operaţional vineri, 05.10.2012, între orele 14.00-18.00. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă mulţumim pentru înţelegere.

28.09.2012 - AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale 2012, inclusiv schita bugetului detaliat, aferent cererii de finantare. AMPOSDRU solicita beneficiarilor, potenţialilor beneficiari şi tuturor celor interesaţi să trimită observaţiile şi sugestiile de modificare a draftului la adresa ghidcg2012@fseromania.ro până în data de 08.10.2012. > detalii...

27.09.2012 - Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor ale căror proiecte s-au finalizat la data de 31.07.2012 şi ulterior acestei date, AMPOSDRU publică Decizia nr.10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanţate prin POSDRU 2007 – 2013. > detalii...

26.09.2012 - Astăzi, a avut loc la sediul Guvernului, o şedinţă extraordinară a Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, având ca temă de discuţie situaţia fondurilor europene şi, în special, programul POSDRU. S-a făcut o analiză a greutăţilor pe care le întâmpină beneficiarii şi s-au făcut propuneri concrete legate de îmbunătăţirea funcţionării AM POSDRU > detalii...

26.09.2012 - Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă. > detalii...

26.09.2012 - Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă. > detalii...

21.09.2012 - Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă. > detalii...

21.09.2012 - Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă. > detalii...

18.09.2012 - Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă. > detalii...

14.09.2012 - Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă. > detalii...

11.09.2012 - Referitor la campaniile regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” DG AMPOSDRU publică următorul comunicat de presă. > detalii...

10.09.2012 - DG AMPOSDRU publică următorul comunicat referitor la Instructiunea nr. 62. > detalii...

07.09.2012 - DG AMPOSDRU anunţă începerea seriei de campanii regionale ”POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România” şi publică următorul comunicat de presă. > detalii...

03.09.2012 - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) a organizat luni, 03.09.2012, o conferinţă naţională de presă. > detalii...

30.08.2012 - AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 62 privind modificarea/completarea unor documente de raportare utilizate de beneficiarii de finantare nerambursabila în cadrul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umane 2007 - 2013 > detalii...