OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Arhiva stiri 2017

 

29.12.2017 - AM POCU lansează GS - ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”

29.12.2017 - AM POCU lansează GS CS -”MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIO    R ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII”

28.12.2017 - Rezultatul procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane

28.12.2017 - AM POCU va emite în ianuarie 2018 Corigendumul nr.4 la orientările generale

28.12.2017 - S-a publicat lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/3/8/227 „România profesională - Resurse umane competitive”

28.12.2017 - AM POCU lansează GS CS de accesare a fondurilor - MĂSURI DE EDUCAŢIE DE A DOUA ŞANSĂ PENTRU TINERII NEETS - AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1

28.12.2017 - AM POCU lansează GS CS - ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I”

15.12.2017 - AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/91/4/8 „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din domeniul medical“

15.12.2017 - AM POCU publică Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Servicii sociale pentru persoanele fără adăpost” AP 4/PI 9.ii/OS 4.4

15.12.2017 - AM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specife „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive“

28.11.2017 - A fost publicat ordinul privind modul de efectuare a achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat. Ordinul comun nr. 6712/07.11.2017 - MDRAPFE, nr. 890/14.11.2017 ANAP

13.11.2017 - AM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14

10.11.2017 - AM POCU lansează apelul „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii I” (OS 1.1 & 1.2)

10.11.2017 - AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” (OS 3.1, 3.2, 3.3)

10.11.2017 - Apel de proiecte POCU: Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)

07.11.2017 - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare admise de către comitetul de soluționare contestații etapa CAE și aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară şi lista intermediară a cererilor de finanţare admise de către comitetul de soluționare contestații etapa CAE și respinse în etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”.

25.10.2017 - Consultare privind ”Actualizarea Evaluării ex-ante pentru instrumente financiare pentru IMM în perioada de programare 2014-2020 - instrumente financiare finanțate din POCU”

24.10.2017 - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/138/4/1 „Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate”.

24.10.2017 - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/138/4/2 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”.

17.10.2017 - AM POCU: solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”

18.10.2017 - AM POCU: solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8 „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”

17.10.2017 - MDRAPFE publică, în consultare, ”Orientări pentru GAL privind etapa a III-a a mecanismului DLRC”

16.10.2017 - AM POCU lansează Ghidul Solicitantului pentru apelul „Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

13.10.2017 - MDRAPFE publică un set de clarificări care vizează elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

12.10.2017 - AM POCU lansează Ghidul Solicitantului pentru apelul “Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

12.10.2017 - AM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II“

11.10.2017 - AM POCU: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „România Start Up Plus”

06.10.2017 - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „România Start Up Nation” aferent Obiectivului specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană” și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid. Apelul, de tip noncompetitiv, finanțează acțiuni care vor sprijini activitățile care urmăresc încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană cu un istoric de funcționare de până într-un an. În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii noncompetitive și lansat în contextul Axei Prioritare AP 3/PI 8.iii/OS 3.7 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 109.505.037,23 euro (contribuția UE şi contribuția națională). Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare pentru prioritatea de investiții 8.iii.
Sistemul informatic MySmis2014+ se va deschide în data de 06.10.2017, ora 10.00, și se va închide în data de 31.10.2017, ora 16.00.

04.10.2017 - AM POCU anunță că transmite solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/74/6/18 ȘCOALĂ PENTRU TOȚI - Obiectivele Specifice 6.2., 6.3., 6.4., 6.6.

04.10.2017 - AM POCU lansează apelul de proiecte ”România profesională - Întreprinderi competitive”

03.10.2017 - AM POCU lansează apelul de proiecte ”Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa I”

03.10.2017 - AM POCU lansează apelul de proiecte ”Sprijin pentru derularea programelor de îngrijire a gravidei și copilului - etapa I”

03.10.2017 - AM POCU lansează apelul de proiecte ”Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I”

02.10.2017 - AM POCU publică în consultare GS CS - programe de ucenicie și stagii

02.10.2017 - Termenul de elaborare a SDL în contextul DLRC, prelungit până la 4 decembrie a.c.

02.10.2017 - AM POCU publică în consultare GS CS - subvenționarea locurilor de muncă

27.09.2017 - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 27 septembrie 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014 solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate; POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014 și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

26.09.2017 - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:
POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
POCU/139/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
POCU/140/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
Începand cu data de 26.09.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă, vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

20.09.2017 - Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică LISTA CELOR MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, aferente apelului de proiecte POCU/227/3/8/- “Romania profesională – Resurse umane competitive” aferent Obiectivul specific: 3.8.: “Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI“.

20.09.2017 - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista intermediara a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8/Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical.
În data de 20.09.2017 solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySMIS2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării până la sfârșitul zilei de 20.09.2017, sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.
Eventualele contestații se vor depune de solicitant în sistemul informatic MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS2014”.

05.09.2017 - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 05 septembrie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse