OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Prezentare POSDRU

Programul Operational Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 -2013

Documentul Cadru de Implementare a POSDRU 2007 - 2013

 

Obiectivul general al POS DRU

Dezvoltarea capitalului uman şi cresterea competitivităţii acestuia, prin conectarea educaţiei şi a învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru viitoarea participare a 850.000 de persoane pe o piaţă a forţei de muncă moderne flexibile şi inclusive.

Obiective specifice
- Promovarea calităţii sistemului de educaţie şi formare profesională iniţială şi continuă, inclusiv învăţământul superior şi cercetarea;
- Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţatirea calitatii şi productivităţii la locul de muncă;
- Facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaţa muncii;
- Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive;
- Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;
- Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
- Facilitarea accesului persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile la educaţie şi pe piaţa forţei de muncă.

Priorităţi avute în vedere pentru dezvoltarea resurselor umane, conform alocărilor financiare, sunt:
- Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi şi adaptabilitatea forţei de muncă şi a întreprinderilor (AP 2 şi 3): 40%;
- Promovarea măsurilor active de ocupare pentru populaţia inactivă, în special pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă, şomeri tineri şi someri de lungă durată, ca şi inserţia pe piaţa forţei de muncă şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (AP 4,5 si 6): 33%;
- Modernizarea sistemelor de formare profesională şi educaţie iniţială şi continuă, inclusiv susţinerea educaţiei şi cercetării (AP 1): 22%.

 

Axe prioritare şi domenii majore de intervenţie

Axa prioritara 1 : Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domenii majore de intervenţie:
1. Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate;
2. Învăţământ superior de calitate;
3. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul educaţional şi de formare profesională;
4. Calitate în FPC;
5. Programe doctorale şi post doctorale în sprijinul cercetării.

Axa prioritara 2: Conectarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domenii majore de intervenţie:
1. Tranzitia de la şcoală la o viaţă activă;
2. Prevenirea şi corectarea părăsirii premature a şcolii;
3. Acces şi participare la FPC.

Axa prioritara 3: Creşterea adaptabilităţii muncitorilor şi întreprinderilor

Domenii majore de intervenţie:
1. Promovarea culturii antreprenoriale ;
2. Formare profesionala şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii ;
3. Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă.

Axa prioritara 4: Modernizarea serviciului public de ocupare

Domenii majore de intervenţie:
1. Întărirea capacităţii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare;
2. Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.

Axa prioritara 5: Promovarea măsurilor active de ocupare

Domenii majore de intervenţie:
1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare;
2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale

Domenii majore de intervenţie:
1. Dezvoltarea economiei sociale;
2. Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
3. Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii;
4. Iniţiativele transnaţionale pe o piaţa inclusivă a muncii.

Axa prioritara 7: Asistenţă tehnică

Domenii majore de intervenţie:
1. Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POS DRU ;
2. Sprijin pentru promovarea POSDRU şi comunicare .

Organisme responsabile

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

Organisme intermediare pentru POS DRU:
- 8 OI regionale în subordinea MMFPS ;
- Ministerul Educaţiei şi Cercetării ;
- Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
- Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional şi Tehnic;
- 2 ONG-uri de interes public.

Cele 8 OI regionale, între care şi OIR POS DRU Regiunea Sud-Est , sunt responsabile pentru următoarele axe prioritate, respectiv domenii majore de intervenţie :

 3. Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii

 5. Promovarea măsurilor active de ocupare
5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare

 6. Promovarea incluziunii sociale
6.2 Îmbunătăţirea accesului şi participprii grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
6.3 Promovarea oportunităţilor egale pe piaţa muncii

Beneficiari

- Şcoli, universităţi, centre de cercetare;
-Structurile Ministerului Educatiei şi Cercetării;
-Furnizori acreditaţi de formare profesională;
-Organizatii ocupaţionale;
-Camerele de Comert şi Industrie;
-Asociatii sindicale si patronale;
-CNFPA
-ANOFM si Agentiile de ocupare judetene şi locale; Autorităţi publice locale;
-IMM-uri;
-Asociatii şi fundaţii;
-Alte organisme active în domeniul economiei sociale (cooperative sociale, asociaţii de sprijin reciproc, organizaţii de voluntariat, organizaţii de caritate).