OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Arhiva stiri 2009

16 decembrie 2009 - Conferinţa anuală privind implementarea POSDRU 2007-2013 în România 2009

AMPOSDRU va organiza în data de 22 decembrie 2009, la Iasi, “Conferinţa anuală privind implementarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rersurselor Umane 2007-2013 în România”

Conferinţa se încadrează în seria evenimentelor destinate informării publicului larg, pe care AMPOSDRU, în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1828/2006, le organizează anual pentru prezentarea stadiului implementării Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

La conferinţă vor participa reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ai AMPOSDRU, membri ai Comitetului de Monitorizare al POSDRU, reprezentanţi ai partenerilor sociali: confederaţii sindicale şi organizaţii patronale, reprezentanţi ai universităţilor, companiilor, organizaţiilor non-guvernamentale, reprezentanţi ai altor instituţii publice, beneficiari şi potenţiali beneficiari de finanţare din cadrul POSDRU, etc.

Organizatorii evenimentului asigură cazarea dumneavoastră din seara anterioară evenimentului, masa conform agendei, precum şi decontarea transportului, conform legislaţiei în vigoare.

            Agenda conferinţei

               Invitaţia la conferinţă

 

11.12.2009 – AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor, ale căror proiecte au fost contractate până la data de 30 noiembrie 2009 pentru proiectele finanţare din POSDRU 2007-2013. > detalii...

 

02.12.2009 – AMPOSDRU anunţă lansarea, de către Ministerul Regional pentru Ocupare al Guvernului Regional Andaluzia (Spania), primului apel de propuneri de proiecte privind cooperarea transnaţională şi interregională. > detalii...

 

29-30.10.2009- Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane împreuna cu Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Est a organizat la vila Lăcrămioara în staţiunea Lacu Sărat, în perioada 29-30 octombrie 2009, sesiunea de informare cu tema: “Creşterea conştientizării beneficiarilor cu privire la implementarea proiectelor finanţate din Fondul Social European”, pentru beneficiarii care implementează sau urmează să implementeze proiecte finanţate din Fondul Social European.

 

23.10.2009- AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis.

 

21-22.09.2009- Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Est a organizat la Braila, în perioada 21-22 septembrie 2009, sesiunea de informare privind “Schema de ajutor şi de minimis” pentru întreprinderi şi  companii mari din Regiunea Sud Est.

 

31.08.2009- AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 85-98

 

30.07.2009- AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84

 

24.07.2009- AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi de ajutor de minimis

 

22.07.2009- AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

 

17.07.2009- AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

 

15.07.2009- AMPOSDRU prelungeşte termenele de transmitere electronică a cererilor de finanţare pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

 

13.07.2009- Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului - Condiţiile generale pentru cererile de propuneri de proiecte strategice 79-84 şi 85-98, precum şi Corrigendum nr. 2 la Condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 80, 83, 85, 86, 87

 

13.07.2009- În contextul finalizării evaluării proiectelor primite în urma cererilor de propuneri de proiecte strategice şi de grant lansate în data de 16 aprilie şi în data de 8 iulie 2008, cu termen de transmitere 15 decembrie, respectiv 19 decembrie 2008, AMPOSDRU actualizează lista beneficiarilor ale căror proiecte au fost semnate până la data de 30 iunie 2009 pentru finanţare din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU).

 

25.06.2009- În contextul finalizării evaluării proiectelor primite în urma cererilor de propuneri de proiecte strategice şi de grant lansate în data de 16 aprilie şi în data de 8 iulie 2008, cu termen de transmitere 15 decembrie, respectiv 19 decembrie 2008, AMPOSDRU publică lista beneficiarilor selectaţi până la data de 19 iunie 2009 pentru finanţare din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU).

 

12.06.2009- AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

 

05.06.2009- AMPOSDRU publică Corrigenda la Ghidurile Solicitantului pentru cererile de propuneri de proiecte strategice

 

27.05.2009 - Acum este disponibil noul număr apelabil fără taxare pentru POS DRU: 0 800 110 710

 

31.03.2009 - AMPOSDRU lansează schemele de ajutor de stat şi de minimis

 

30.01.2009 - Manual de identitate vizuală

 

15.01.2009 - Publicare elemente de identitate vizuală pentru beneficiarii finanţărilor nerambursabile din FSE ( logo-uri)