OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Arhiva stiri 2015

 

 

23.12.2015 - Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est, informează în calitate de beneficiar că în data de 09.07.2014, AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE a semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu titlul „Servicii de asigurare experţi pentru activitatea de introducere date în SMIS pentru Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud Est”. > detalii...

08.12.2015 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud-Est informează în calitate de beneficiar că în data de 02.03.2015 AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu titlul Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul Organismului intermediar. > detalii...

20.11.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

20.11.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

19.11.2015 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 24.09.2015 cu privire la proiectul POSDRU/165/6.2/S/142954 > detalii...

17.11.2015 - In Monitorul Oficial al României Partea I nr. 860/16.11.2015 a fost publicat Ordinul 3128 al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.

> detalii...

11.11.2015 - Direcţia Generală Programe Capital Uman transmite clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/ 04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

11.11.2015 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 21.10.2015 cu privire la proiectul POSDRU/128/5.1/S/125127 > detalii...

11.11.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est informează beneficiarii > detalii..

04.11.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica Instructiunea nr. 113/04.11.2015

04.11.2015 - - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 10.09.2015 cu privire la proiectul POSDRU/70/6.2/S/33488 > detalii...

30.10.2015 - In Monitorul Oficial al României Partea I nr. 806/29.10.2015 a fost publicata OUG 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare care prevede la art. 62 completari la OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta > detalii...

30.10.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

30.10.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

29.10.2015 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 10.09.2015 cu privire la proiectul POSDRU/146/6.3/S/135606 > detalii...

23.10.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

23.10.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

22.10.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Directia generala Programe Capital Uman publică Instructiunea nr. 112/20.10.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată in vederea închiderii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. > detalii...  

20.10.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

20.10.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

20.10.2015 - Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman anunță publicarea în Monitorul Oficial nr. 777/19.10.2015, Partea I, a Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2802/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorției de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României. > detalii...  

16.10.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

16.10.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

16.10.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

16.10.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

15.10.2015 - MFE-DGPCU publica Instructiunea nr. 111/15.10.2015 privind solicitarea prefinantarii de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU, in cadrul cererilor de propuneri de proiect nr. 169-190. > detalii...  

09.10.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

09.10.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

07.10.2015 - ANUNŢ IMPORTANT! Deschiderea înregistrării pentru sesiuni de instruire în utilizarea MySMIS2014 > detalii...  

05.10.2015 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante > detalii...

23.09.2015 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 10.09.2015 cu privire la proiectul POSDRU/176/3.1/S/150247 > detalii...

22.09.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

22.09.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

18.09.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

18.09.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

16.09.2015 - MFE - DGPCU publica Instructiunea 109/16/09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea închiderii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. > detalii...  

09.09.2015 - În atenţia beneficiarilor proiectelor monitorizate de OIR POSDRU Regiunea Sud Est:

Termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 este 31 decembrie 2015.

Aceasta dată reprezintă şi data limită a eligibilităţii cheltuielilor.

Nicio cheltuială efectuată după această dată nu mai poate fi solicitată la rambursare dupa această dată!

09.09.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

09.09.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

04.09.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

03.09.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

02.09.2015 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud-Est informează în calitate de beneficiar că în data de 20.08.2015 Ministerul Fondurilor Europene Direcţia Generală Programe Capital Uman a semnat contractul de finanţare nerambursabilă cu titlul „Sprijin pentru finanţarea  cheltuielilor de personal efectuate de OIR POSDRU Sud-Est, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”.  > detalii...

02.09.2015 - MFE - DG PCU publică Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru Programul Operational Capital Uman (2014-2020) - varianta revizuită în urma procesului de consultare publica. In vederea definitivării acestui document, MFE - DG PCU organizează o sesiune de dezbateri cu toți factorii interesați, în data de 7 septembrie 2015, ora 14.00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferințe, parter). > detalii...  

31.08.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

31.08.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

25.08.2015 - Notă privind concluziile întâlnirii de conciliere din data de 06.08.2015 cu privire la proiectul POSDRU/173/6.1/S/147703 > detalii...

Autoritatea de Management si Organismele Intermediare POS DRU in dialog deschis cu beneficiarii > detalii...

10.08.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

10.08.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

03.08.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

03.08.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

03.08.2015 - MFE - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2399/2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale", publicat în MO Partea I nr.577/31.07.2015. > detalii...

24.07.2015 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru