OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Arhiva stiri 2013

 

24.12.2013 - AMPOSDRU publică spre consultare Ordinul comun privind modificarea  contractelor de finanţare aferente proiectelor  de tip strategic si de tip grant pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Vă rugăm să transmiteţi până la data de 30.12.2013 ora 12.00 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail ordincomun@fseromania.ro > detalii...

20.12.2013 - DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 86 privind clarificarea unor aspecte legate de actele aditionale intocmite in baza Instructiunii nr. 83/2013. > detalii...

16.12.2013 - DG AMPOSDRU publică instrucţiunea nr. 85 privind clarificarea unor aspecte legate de implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. > detalii...

13.12.2013 - DG AMPOSDRU publică listele cererilor de finanțare aprobate care se încadrează în alocarea financiară stabilită în Ghidul Solicitantului, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):

CPP 123, CPP 124, CPP 127, CPP 128, CPP 129, CPP 130, CPP 131, CPP 132, CPP 133, CPP 134, CPP 136, CPP 137, CPP 138, CPP 139, CPP 140, CPP 141, CPP 142, CPP 143

În cursul zilei de vineri, 13.12.2013, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în faza B, solicitanții ale căror cereri de finanțare se află pe lista de rezervă şi solicitanții cererilor de finanţare aprobate vor primi scrisoarea de informare.

Solicitanții ale căror cereri de finanțare nu primesc scrisoare de informare vor contacta OI POSDRU responsabil.

Solicitanţii ale căror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere. Contestaţia se poate depune personal în zilele lucrătoare sau poate fi transmisă prin curier/poştă, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucureşti. Pentru contestaţiile depuse personal, data limită de înregistrare a contestaţiei la registratura AMPOSDRU este 19 decembrie 2013, orele 16.00. Pentru contestaţiile transmise prin curier/poştă, data limită de transmitere este 19 decembrie 2013. > detalii...

06.12.2013 - DG AMPOSDRU anunţă beneficiarii că se vor putea depune acte adiţionale privind TVA - ul şi după expirarea termenului de 3 zile lucraăoare , acest termen având doar scopul de a accelera procesul de restituire a TVA-ului. > detalii...

06.12.2013 - DG AMPOSDRU publică instrucţiunea nr. 83 privind modul de rambursare a TVA nedeductibilă eligibilă. Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5 > detalii...

03.12.2013 - AMPOSDRU publică spre consultare modelul de contract de finanţare aplicabil beneficiarilor de asistenţă financiară nerambursabilă ale căror cereri de finanţare vor fi aprobate spre finanţare în cadrul cererilor de propuneri de proiecte lansate de AM POSDRU şi OI POSDRU în anul 2013.

Vă rugăm să transmiteţi până la data de 5.12.2013 ora 12.00 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestui document la adresa de e-mail

 contractdefinantare@fseromania.ro > detalii...

03.12.2013 - ORGANISMUL INTERMEDIAR  REGIONAL PENTRU POSDRU Regiunea Sud-Est organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante şi temporar vacante > detalii...

29.11.2013 -  AMPOSDRU publica instructiunea nr. 82/29.11.2013 privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata.

Anexe 1-7 > detalii... 29.11.2013 -  DG AMPOSDRU publică spre consultare următoarea instructiune alături de anexa 1, anexa 2 şi anexa3.

Observaţiile cu privire la instrucţiune până în data de 03.12.2013, dvs. le puteţi transmite pe adresele de email instructiune_tva@fseromania.ro şi posdru@fonduri-ue.ro > detalii...

26.11.2013 -  AMPOSDRU publică lista cererilor de finanţare care au fost respinse în faza A, pentru cererea de propuneri de proiecte de tip grant nr.161 "Tranziţia de la şcoală la viaţa activă" > detalii...

25.11.2013 -  DG AMPOSDRU publica urmatoarele comunicate de presa:

Comunicat de presa - Reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Comunicat de presa - Intalnire de lucru - Sinaia din perioada 12.11.2013-15.11.2013 (Grup de lucru privind verificările cererilor de rambursare POSDRU) > detalii...

22.11.2013 -  AMPOSDRU publică lista cererilor de finanţare care au fost respinse în faza A, pentru cererea de propuneri de proiecte tip strategic nr. 164 "Acces şi participare la formare profesională continuă". > detalii...

12.11.2013 -  DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 80 privind metodologia de aplicare, de catre AM/OI POSDRU, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013. > detalii...

04.11.2013 -  AMPOSDRU publică lista cererilor de finanţare care au fost respinse în faza A, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte:

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 154.

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 162.

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 163. > detalii...

01.11.2013 -  Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est publică Lista contractelor de finantare semnate de către Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Sud-Est CPP nr.117 > detalii...

29.10.2013 - AMPOSDRU publică lista cererilor de finanţare care au fost respinse în faza A, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte:

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 144

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr 165 > detalii...

25.10.2013 - DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 79, privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15.10.2013. pentru procedurile simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta". > detalii...

16.10.2013 -  AMPOSDRU publică lista cererilor de finanţare care au fost respinse în faza A, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte:

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic  nr. 125 ;

Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr 135. > detalii...

     AMPOSDRU publică spre consultare schiţa Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru DMI 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii” – cerere de propuneri de proiecte de tip strategic > detalii...

11.10.2013 -  AMPOSDRU publică listele cererilor de finanţare care au fost respinse în faza A, pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 160 > detalii...

09.10.2013 - AMPOSDRU publică listele cererilor de finanţare care au fost respinse în faza A, pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 130 > detalii...

08.10.2013 - AMPOSDRU publică listele cererilor de finanţare care au fost respinse în faza A > detalii...

07.10.2013 - DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 78, pentru reglementarea modului de calcul utilizat la finalul implementarii proiectului, privind validarea cheltuielilor de tip FEDR. > detalii...

04.10.2013 - AMPOSDRU publica draftul de Instructiune a mecanismului Cererilor de plata conform prevederi OUG. 84/2013, cu termen de consultare 09.10.2013 ora 12. Puteti transmite observatiile pe adresa de email instructiune_oug84@fseromania.ro. > detalii...

27.09.2013 - Conferinţa Anuală POSDRU - DG AMPOSDRU publică comunicatul de presă.

30.08.2013 - DG AMPOSDRU publică spre informare versiunea draft a schemei de ajutor de minimis "Dezvoltarea economiei sociale”, aferentă Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenţie 6.1 "Dezvoltarea economiei sociale".

29.08.2013 - DG AMPOSDRU si OIRPOSDRU publică spre consultare schiţele Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru:

DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” - cerere de propuneri de tip strategic, DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale” - cerere de propuneri de tip grant, precum şi Modelul de buget aplicabil tuturor proiectelor care vor fi depuse în cadrul DMI 6.1.

Vă rugăm să transmiteţi până la data de 08.09.2013 propunerile, sugestiile şi opiniile dumneavoastră privind îmbunătăţirea acestor documente la următoarele adrese de e-mail: economiesocialastrategic@fseromania.ro,respectiv economiesocialagrant@fseromania.ro.

29.08.2013 - Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind închirierea unui imobil > detalii...

22.08.2013 - DG AMPOSDRU publică instructiunea nr. 77, privind regimul şi modul de procesare al unor cereri de rambursare aferente proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. > detalii...

21.08.2013 - Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est publică anunţul privind anularea procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect închirierea unui imobil/unor spaţii într-un imobil necesar funcţionării OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est > detalii...

12.08.2013 - DG AMPOSDRU publica Instructiunea nr. 76.

01.08.2013 - DG AMPOSDRU publica spre consultare Manualul Beneficiarului. Asteptam observatiile dvs. pana in data de 14.08.2013 pe adresa manual_beneficiar@fseromania.ro.

01.08.2013 - DG AMPOSDRU publica instructiunea nr. 74, pentru clarificarea instructiunii nr. 71 - privind reglementarea modului de diminuare a finantarii nerambursabile in cazul nerealizarii indicatorilor si/sau a grupului tinta.

24.07.2013 - Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de prelungire de depunere a ofertelor privind închirierea unui imobil > detalii...

19.07.2013 - Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind închirierea unui imobil > detalii...

19.07.2013 - Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est, în calitate de beneficiar, informează că în data de 26.06.2013 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane a semnat contractul de finanţare nerambursabilă nr.POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU SE/1 cu titlul Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării Organismului intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est (OIRPOSDRU SUD-EST) - suport pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul managementului general, al implementării şi evaluării Programului operaţional sectorial dezvoltarea resurselor umane”. > detalii...

16.07.2013 - OIR POSDRU Bucureşti-Ilfov lansează cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr.165 ”Îmbunătăţirea accesului şi a participării  grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. Conform celor precizate în Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice, sistemul electronic ACTIONWEB se va deschide în data de 1 august 2013 orele 10.00 şi se va închide în data de 16 august 2013 orele 16.00. > detalii...

10.07.2013 - DG AMPOSDRU publica comunicatul privind prelungirea termenelor de depunere a cererilor de finantare în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. > detalii...

04.07.2013 - Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari, AMPOSDRU publică instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare in cadrul aplicatiei Actionweb, având in vedere solicitarile/intrebarile/situatiile problematice transmise către unitatea de Helpdesk.  > detalii...

01.07.2013 - AMPOSDRU publică Corrigendum nr. 1 la Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice aferente cererilor de propuneri de proiecte nr. 153 - 164. > detalii...

01.07.2013 -