OIR PECU Regiunea Sud-Est, Brăila, Str. Industriei, nr.17

Arhiva stiri 2014

 

 

30.12.2014 - AM POSDRU anunţă publicarea în consultare publica a primului draft de Ghid al Solicitantului ,, Masuri integrate pentru tinerii inactivi,, ce va fi finanţat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 1 : Iniţiativă ,,Locuri de munca pentru tineri,, si axa prioritară 2 : ,,Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs,, Documente ataşate: grafic activităţi PO CU şi buget PO CU. Termenul pâna la care se pot trimite observatii: 15 ianuarie 2015 la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro. > detalii...

19.12.2014 - MFE AMPOSDRU publică Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 185 DMI 6.2 Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii. > detalii...

19.12.2014 - MFE AMPOSDRU publică lista cererilor de finanțare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte  CPP 173*.

*Lista contine si primele proiecte aprobate, care au obținut peste 80 de puncte în cadrul procesului de evaluare și selecție pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea economiei sociale" (DMI 6.1).publicate de MFE- AMPOSDRU in data de 16.12 2014. > detalii...

19.12.2014 - MFE AMPOSDRU publică instructiunea nr. 102 bis/19.12.2014 pentru modificarea instructiunii nr. 102/17.12.2014 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată. > detalii...

18.12.2014 - In perioada 18.12.2014 - 5.01.2015, in sistemul electronic ActionWeb  se vor derula activitati de mentenanta in scopul imbunatatirii modulului de verificare a cheltuielilor. Astfel, pentru  a veni in intampinarea unor posibile blocaje generate de erori de sistem, cererile de rambursare in perioada de mentenanta se vor depune in format fizic (pe hartie) la registratura Organismului Intermediar responsabil. > detalii...

18.12.2014 - MFE - AMPOSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 185 ?Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii finantata din DMI 6.2.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a doua zi de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, până în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00, sau până la depunerea proiectului de către aplicant. > detalii...

17.12.2014 - MFE AMPOSDRU publica Corrigendum 1 la Ghidurile Solicitantului Conditii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte:

- nr. 180 DMI 4.1 Întarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare;  ?- nr. 181 DMI 2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;  ?- nr. 182 DMI 2.3 Acces si participare la FPC;  ?- nr. 183 DMI 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;  ?- nr. 184 DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca > detalii...

17.12.2014 - MFE AMPOSDRU publica instructiunea nr. 102/17.12.2014 cu privire la modalitatea de depunere a documentelor justificative aferente cererilor de rambursare/cererilor de plata. > detalii...

16.12.2014 - DG AMPOSDRU publică lista cererilor de finantare care au fost respinse în Faza A, pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 176 "Romania Start-Up" (DMI 3.1). În cursul zilei de 16.12.2014, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în Faza A vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finanțare. Solicitantii ale căror cereri de finantare se regăsesc în lista atașată, dar nu au primit Scrisoarea de informare până la sfârșitul zile de 16.12.2014, vor contacta DG AMPOSDRU la adresa evaluare176.posdru@fonduri-ue.ro > detalii...

16.12.2014 - MFE AM POS DRU publică lista cu primele proiecte aprobate, care au obținut peste 80 de puncte în cadrul procesului de evaluare și selecție pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea economiei sociale" (DMI 6.1). Solicitanții care nu se regăsesc în lista publicată vor fi informați în legătura cu rezultatele procesului de selecție în perioada imediat următoare. > detalii...

09.12.2014 - Raspuns la întrebari privind apelul nr. 175 "Firme de exercitiu pentru elevi" finantat din DMI 2.1. Ca urmare a unor întrebari primite astazi, 9 decembrie 2014, de catre AM POS DRU, facem precizarile din documentul atasat. > detalii...

08.12.2014 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

08.12.2014 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

05.12.2014 - DG AMPOSDRU publică lista cererilor de finantare care au fost respinse în Faza A, pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 173 "Dezvoltarea economiei sociale" (DMI 6.1).

În cursul zilei de 03.12.2014, solicitantii ale căror cereri de finantare au fost respinse în Faza A au primit Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finantare.

Solicitantii ale căror cereri de finantare se regasesc în lista atasată, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta DG AMPOSDRU la adresa evaluare173.posdru@fonduri-ue.ro. > detalii...

03.12.2014 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de atribuire privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii..

03.12.2014 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

28.11.2014 - AMPOSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 180 "Calitate in serviciile de ocupare" finantata din DMI 4.1. Sistemul informatic Actionweb va fi deschis din data de 15.12.2014, ora 10, pana in data de 29.12.2014, ora 16.00. > detalii...

27.11.2014 - MFE - AM POSDRU publica spre consultare Instrucţiunea privind implementarea contractelor de finanțare aferente Domeniului Major de Interventie 6.1. Va rugam sa transmiteti pâna la data de 02.12.2014, ora 16.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro. > detalii...

25.11.2014 - Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est publică următorul anunţ .

21.11.2014 - Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

21.11.2014 - Eficientizarea sistemului de implementare POSDRU

În continuarea efortului de eficientizare a sistemului de implementare a POSDRU, MFE-AMPOSDRU își propune îmbunatațirea unor documente de lucru cu sprijinul beneficiarilor/potențialilor beneficiari. Va rugam sa transmiteți pâna la data de 26.11.2014, ora 16.00, propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastra privind modificarea/completarea acestor documente la adresa de e-mail: consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

- Manual ActionWeb;

- Formular Manual ActionWeb;

- Formular Instructiuni;

- Formular GS;

- Formular Contract. > detalii...

21.11.2014 - MFE – AMPOSDRU publica Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 „Firme de exercitiu pentru elevi” finantata din DMI 2.1. > detalii...

20.11.2014 - Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii” finantata din domeniu major de interventie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 25.11.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro. > detalii...

17.11.2014 - Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

17.11.2014 - AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de 17.11.2014, a Ordinului pentru aprobarea:
- Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.181 „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” finanțată DMI 2.2;
- Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.182 „Formare profesională continuă pentru angajați” finanţată din DMI 2.3;
- Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată DMI 5.1;
- Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr.184 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural” finanțată DMI 5.2.
Pentru cererile de propuneri de proiecte mentionate mai sus, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 3.12.2014, ora 10.00, până în data de 17.12.2014, ora 16.00. > detalii...

14.11.2014 - Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Educatie initiala pentru o viata sanatoasa” finantata din domeniu major de interventie 1.1 „Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate”.
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 20.11.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro . > detalii...

14.11.2014 - Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):
- CPP nr 181 „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” finanțată din DMI 2.2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii";
- CPP nr 182 „Formare profesională continuă pentru angajați” finanțată din DMI 2.3 "Acces şi participare la FPC";
- CPP nr 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată din DMI 5.1 " Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare";
- CPP nr 184 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural” finanțată din DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă". > detalii...

13.11.2014 - Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane Regiunea Sud-Est publică anunţul de intenţie privind achiziţionarea servicii hoteliere > detalii...

12.11.2014 - AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial, in data de  11.11.2014, a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte  nr.179 „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – cardiologie pediatrică”, finanţată din DMI 3.2  „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 27.11.2014, ora 10.00, până în data de 10.12.2014, ora 16.00. > detalii...

09.11.2014 - Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică spre consultare:

- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” finanțată din DMI 2.2 - Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Formare profesională continuă pentru angajați” finanțată din DMI 2.3 - Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată din DMI 5.1 - Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural” finanțată din DMI 5.2 Cererile de propuneri de proiecte menționate mai sus fac parte dintr-un pachet de intervenții  adresate în special zonelor foste industrializate. Vă rugăm să transmiteți până la data de 13.11.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatațirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro . > detalii...

07.11.2014 - MFE – AMPOSDRU lansează cererea de propuneri de proiecte nr. 179 „Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical –  cardiologie pediatrică”, finanţată din DMI 3.2  „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, până în a 30-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00. >